Kouzlo závodního plavání  ze břehu nelze pochopit, z vody na břeh nelze vysvětlit.

Květen 2011

plísně na nohou - mykózy

25. května 2011 v 8:58 | Věra Vaníčková |  Zdraví

Dobrá rada - osobní zkušenost

Se vědivými puchýřky na nohou se občas setkávají snad všichni lidé. Nejedná se vyloženě o plaveckou - bazénovou záležitost, ale nohy se potí v botách i suchozemcům, a tudíž plísně ve vlhkém prostředí mohou zvesela bujet. Nicméně mohu potvrdit z vlastní zkušenosti moudrost celostní medicíny, která říká, že ani tak není důležité, co se děje na povrchu těla, jako to, co se děje uvnitř.

Já sama jsem za různé vodičky proti plísním utratila nehorázné množství peněz než jsem začala držet redukční dietu. Vyřadila jsem z jídelníčku bílé cukry, omezila jsem sladké ovoce a BYLO PO PLÍSNI.

To je vše a je to levné!

Vodě zdar!


Kraul - rovná ruka nebo ohnutá?

23. května 2011 v 18:58 | Liz Triradar.com |  Články o plavání

Co je lepší? Plavat kraula s nataženýma rovnýma rukama, nebo ruce klasicky přenášet s ohnutým loktem? O tom další článek. Nicméně stručné shrnutí; každý styl má své výhody i nevýhody. Doporučení: Zkoušej obojí a drž se toho,co ti jde lépe. Nicméně - jedno nebo druhé plav správně! Zásada - minimální odpor vody - platí pro oboje!

Swimming Technique: Straight Or Bent Arms?


Elbows out or slicing straight? Which stroke sends you through the water more quickly?
Swimming is a sport that is constantly evolving. The most obvious change over the past decade is the introduction of full length 'swim skin' suits that have seen world records fly out the pool. But it's not just the high-tech kit that evolves - it's the swim technique too. For a triathlete, the most important stroke is the front crawl or freestyle. Lately, there has been a change in thinking about the best front crawl technique - a change that could potentially help you to swim even quicker. One that is simple enough that anyone can learn to make the change.
Here's the catch
Freestyle has traditionally been taught with the arms being bent in the recovery phase and a high, bent elbow during the 'catch' phase. You can pick up any swim instruction book or talk to any coach, and they would probably explain the same bent-arm technique for freestyle. There is nothing wrong with this technique and the majority of international swimmers cope perfectly well with it. However, a few elite swimmers have recently made headlines for changing their technique to straight arms. This includes world-record holder Michael Phelps (USA) and Eamonn Sullivan (Australia). The main benefit of swimming with straight arms is to get more power through momentum.
This generates a quicker velocity over a short distance. As the arm exits the water at the back of the stroke, that momentum from the pull phase is followed through the recovery, without the elbow ever having to change its angle. The downside of straight arms is that it requires a lot more strength, due to the isolation of the shoulder muscles that you need to sustain this technique. So swimming with straight arms is more geared towards short-distance swimmers.
Record breaker
That said, Janet Evans broke world records for the 800m and 1500m back in 1987 with this swim technique, before anyone really gave it any attention. High elbow or 'bent arm swimming' on the other hand is considered more efficient when done in conjunction with body rotation. It recruits more muscle groups, and hence puts less emphasis on the specific shoulder muscles. This enables the swimmer to sustain their momentum through the water for longer, and delay any muscle fatigue. You'll benefit from both techniques.
In an attempt to get away in a mass swim start and have clean water, you need to be fast in the first few hundred yards of a race. This is the time to utilise the straight-arm technique. Once comfortable, you can either settle down and use the bent arm technique for the rest of the swim, or continue with the straight arm if you feel you are strong enough. There is no right or wrong way in terms of which technique to use, but you may find one is faster for you than the other.
SWIM DRILLS
1 Straight Arm
Using swim fins, push off the wall and swim freestyle, with your arms as straight as possible above and below the water. You can do this as a single-arm drill, leaving your non-active arm extended in front of your body, or as a drill while swimming freestyle. A set of 10×50m is a good starting point.
2 Bent Arm
Using swim fins, push off the wall and start swimming freestyle. As your arm finishes the pull phase and breaks the surface of the water by your hip, keep your fingertips softly touching the surface off the water, but allow your elbow to move forward and carry your bent arm. As you reach the top of your stroke, and your hand enters the water, try to keep your elbow high and move your hand to start the stroke. You can do this as a one-arm drill or during freestyle swimming.

Talent u dětí

23. května 2011 v 18:37 | Perič 2006 |  Články o plavání

Talent u dětí

Často se v souvislosti s prvními pohybovými aktivitami dětí probírá slovo "talent". Rodiče se ptají a přemýšlí, zda právě ta jejich ratolest je talentovaná, chcete-li - šikovná. Pravda o této oblasti je velmi zajímavá. Jedná se o dědičnou determinaci jednotlivých předpokladů osobnosti jedince. V literatuře (Perič, 2006) jsou uváděny jako nejvíce geneticky určeny somatické (tělesná výška, tělesné rozměry), rychlostní (reakční a lokomoční rychlost) a rychlostně silové předpoklady. Naopak nejméně jsou geneticky determinovány psychické vlastnosti a koordinační schopnosti. Z toho například vyplívá, že i pohybově nepříliš zdaným rodičům se může narodit velmi šikovné dítě. Že například temperament dítěte nebude shodný s temperamentem rodičů atd. Jak je patrné, talent je komplexní soubor dispozic. To co je na první pohled pozorovatelné, tedy zda je dítě schopno se k dané aktivitě takzvaně správně "postavit", je schopnost určité míry koordinace - šikovnosti, jedné z motorických schopností, jenž je nejvíce vidět a pro většinu sportů je zcela nezbytná (sportovní, pálkové, síťové hry, gymnastické sporty atd.). Zda je dítě schopno rychle se naučit, napodobit novou dovednost je schopnost související s koordinací, mluvíme o motorické docilitě - schopnosti naučit se nové pohybové struktury. Souhrnně hovoříme o talentu motorickém - pohybovém.
Do celkového projevu se promítají samozřejmě i psychické vlastnosti (osobnostní, volní, charakterové, temperamentové) což je pro sportovní budoucnost zcela zásadní. Jako příklad poslouží následující častá situace. Jistě jste se již setkali se sportovcem, který nebyl nijak zvlášť šikovný - jeho koordinační a docilitní schopnost nebyla na vysoké úrovni, v dětském věku nepatřil mezi nejlepší. Přesto v juniorském a dospělém věku dosáhl vyšší úrovně než mnohem šikovnější - koordinačně schopnější kamarád. Otázka proč, je zcela na místě. Dotyčný pravděpodobně neoplýval talentem koordinačním, nýbrž mentálním. Jednoduše byl pracovitější, svědomitější, cílevědomější, zarputilejší - často se říká: "Měl to v hlavě srovnané" a zároveň podpora a příklad ze strany rodičů byl zcela jistě správně veden. Jeho píle se zúročila v pozdějším věku, kdy tyto vlastnosti nabyly na významu. Oproti tomu jedinec "šikovný" s tzv.talentem "od boha" nebo také "přírodním talentem" i přes výborné počáteční výsledky, nakonec zůstal za očekáváním. Toto je častým jevem ve sportu dětí. V takovém případě mohlo dojít k několika situacím. Buď absentovala role rodiče v přípravě a vedení nebo dotyčný neoplýval již zmiňovaným mentálním talentem, tedy v dětském věku těžil pouze ze své vysoké úrovně pohybových schopností (dědičně závislé), ale později, kdy začala nabývat na významu tréninková morálka, pracovitost, sebezapření, tedy mentální odolnost, se jeho výkonnost přestala zvyšovat. Dotyčný na sobě postupně přestává pracovat a s přibývajícími neúspěchy a s tím spojenou demotivací postupně se sportem končí.